KFUM Spejderne Hjordkær

Om Os

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge.

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Hos Hjordkær gruppe er alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

Der er nogle forventninger til forældrene til spejderbørnene:

  • Det er vigtigt at i bidrager til arbejdet. Dette kan gøres gennem vores grupperåd eller bare som frivillig medhjælper ved forskellige arrangementer. Eks. Mandehørm, sankthans, juletræsfest, fastelavn mm.
  • Hjælpen kan være alt fra hjælpende hænder, kagebagning, sponsorathjælp gennem arbejdspladser. 

Pris:

Det koster 350 kr. pr. halvår at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen,mad til børnene mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.
Kontingentet opkræves halvårligt gennem Girokort eller via mobilepay på 67010

Økonomisk trængte familier kan søge om at få en Friplads

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer er pålagt at indhente børneattester for alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.